Filant històries

 

Teixir, brodar, cosir… fer temps mentre esperem alguna cosa: un casament, un naixement, una festivitat… Fer temps mentre els dits dibuixen al teixit motius que signifiquin alguna cosa per qui els ha de rebre. Però sobretot, per a qui els dibuixa.

La línia proposada al visitant és un recorregut aleatori per tres espais on, simultàniament, hi ha tres accions/escenes explicant algunes de les facetes del museu.

*Projecte encarregat pel CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) per la celebració de La Nit dels Museus de 2017.

La idea era mostrar al visitant els diferents espais del museu i les activitats que s’hi desenvolupen… En aquell moment, el museu acollia una exposició de pintura sobre seda de l’artista Ana José Rossi, l’exposició temporal Els colors de la Vall  del Nil, i l’exposició permanent Retalls. Formaven part de l’equip artístic el ballarí Ivan Montardit i la narradora Cristina Trias.