01-DIRECCIÓ D’IMATGE

Gestió creativa de la marca o producte

Estant a prop de la teva marca ens podem familiaritzar amb el producte i destacar el seu valor.

T’oferim tots els recursos gràfics i creatius necessaris per a una bona campanya de comunicació. Identitat, creativitat, planificació, una bona estratègia i un bon ús de les noves tecnologies.

02-CREACIÓ & ESTILS

Identitat visual

Es tracta de crear una simbologia que aglutini els principals trets d’una marca en una sola imatge i facilitar el seu reconeixement a través de totes les manifestacions possibles.

És la manifestació física de la marca i cal tenir clara la identitat i el valor afegit que ofereix, per aconseguir transmetre la idea en les millors condicions.

03-PACK MULTIMÈDIA

Branding Corporatiu

El branding és associar els valors de la teva marca al nom comercial, logotip o símbol. Estudiar el negoci, els valors i la filosofia referits a la marca; i finalment implementar recursos creatius i també estratègics, per aconseguir amb èxit el seu posicionament. Un gran valor de marca, una forta identitat corporativa i un bon posicionament en el mercat serà una font d’ingressos estable i segura.